OMGEVINGSMANAGEMENT CRUCIAAL voor succes ‘Net op zee’

OMGEVINGSMANAGEMENT CRUCIAAL
voor succes ‘Net op zee’

Met als projecttitel ‘Net aan zee’ sluit TenneT twee nieuwe windparken voor de Nederlandse kust, Hollandse Kust (noord) en (west Alpha), aan op het hoogspanningsnet. Deze aansluiting moet eind 2022 zijn gerealiseerd en in maart 2023 in bedrijf zijn. NRG Group (Van Vulpen, Alsema en Denys) is bezig met de aanleg van de hoogspanningskabels tussen het strand bij Wijk aan Zee en het 380 kV-station Beverwijk.

De aanleg van de kabels op land gebeurt via een aantal opeenvolgende boringen. Ook legt NRG de door TenneT geleverde kabels aan. De eerste werkzaamheden vonden plaats in augustus 2020 en in juni 2021 waren vier van de negen boringen voltooid. Projectmanager Mark de Bruijn: ‘Gemiddeld zijn wij vier à vijf weken bezig met elke boring. Oorspronkelijk was sprake van een tiende boring, maar die is omgezet naar een open ontgraving. Wij kregen te maken met onvoorziene obstakels, zoals paalfunderingen, in de kleibodem onder het bestaande 380 kV-station Beverwijk.’ Momenteel is NRG Group bezig met de vijfde gestuurde boring. ‘Deze gebeurt via meet-in-the-middle, omdat de boring uiterst precies moet gebeuren met het oog op een gasleiding die wordt beschermd door een damwandscherm.’ 

Driehoek
Naast een perfecte praktische uitvoering is ook een optimaal omgevingsmanagement van groot belang voor het succes van dit project. Mark: ‘Engineering, realisatie en omgevingsmanagement vormen een nauw aansluitende driehoek. Zij hebben wederzijds effect op elkaar. Ons omgevingsmanagementteam bestaat uit een omgevingsmanager, een communicatiemanager, een vergunningenmanager en een ecoloog. Wij managen het project zo dat er geen breuken in de driehoek ontstaan.’

omgevings-management van groot belang voor het succes 

Tomeloze inzet
De basis hiervoor werd al gelegd tijdens het vinden van een geschikte locatie voor het projectkantoor. ‘Dat moest natuurlijk dichtbij de projectlocatie zijn, maar met het oog op onze gezondheid was de locatie op het terrein van Tata Steel - door TenneT toegewezen - geen optie. Tijdens mijn zoektocht kwam ik met Hans Blauwen, eigenaar van transportbedrijf Middelkoop, in gesprek. ‘Hij had kantoorruimte te huur met een glasvezelinternetverbinding en dat bleek een prima plek. Bovendien kent hij als voorzitter van de ondernemersvereniging Beverwijk veel mensen in de omgeving. Die contacten hebben het project veel opgeleverd. Bij de start was het project niet meteen geliefd onder omwonenden, die ook al te maken hebben met Tata Steel en Schiphol. Door de relatie met Hans Blauwen en de tomeloze inzet van omgevingsmanager Patrick Bakelaar heeft de omgeving begrip voor en vertrouwen in het project gekregen. In totaal hebben wij zo’n dertig bewonersavonden georganiseerd en uit de enquêtes erna bleek een waardering van 9.3 voor het omgevingsmanagement. Daar zijn wij vanzelfsprekend trots op!’ Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind december 2022 afgerond.