Voorspoedige aanleg 66 kV Noordring op Maasvlakte 

VOORSPOEDIGE AANLEG 66 kV NOORDRING OP MAASVLAKTE

‘Het havengebied is groot en complex en een fascinerende omgeving om te werken.’ Dat zegt projectleider Martjan de Bijl over het project 66KV Noordring op de Maasvlakte, waarvoor Van Vulpen een nieuwe 66kV-kabelverbinding (met twee circuits) aanlegt. Deze gaan tussen station Maasvlakte en het nieuw te bouwen 66/23kV station Yangtze-kanaal aan de Europaweg door naar de Maasvlakteweg op de Tweede Maasvlakte.

Het tracé loopt vanaf het hoogspanningsstation aan de Coloradoweg via bestaande mantelbuizen die uitkomen in de K&L-strook. Deze loopt parallel aan de Europaweg. Hier ligt het tracé naast de onlangs aangelegde 380kV-verbinding van Tennet. Nabij de bocht van de Europaweg krijgt het tracé in de toekomst een aansluiting in het nieuw te bouwen Yangtze-station aan de Europaweg. Daarna gaat het tracé door richting de bestaande HDD-boringen onder de Yangtze-haven (die  ruim tien jaar geleden zijn aangebracht door Havenbedrijf Rotterdam) en de koppeling op de Tweede Maasvlakte aan de Maasvlakteweg. Het tracé heeft een totale lengte van 3.980 meter, namelijk 2.430 meter open ontgraving en 1.550 meter door bestaande HDD-boringen. 

Hart van K&L-strook
Het werk vindt dus grotendeels plaats in de K&L-strook van het Havenbedrijf, op de grens van de Eerste en Tweede Maasvlakte. Een klein deel vindt plaats op de terreinen rondom het hoogspanningsstation aan de Coloradoweg en nabij het nieuw te bouwen station aan de Europaweg. Martjan: ‘In het gehele tracé graven wij in de leidingenstrook, waar nu nog geen kabels en leidingen liggen. Daar hebben wij veel ervaring mee en wij weten precies waar de uitdagingen liggen. Machinaal graven in de directe nabijheid van kabels en leidingen is niet toegestaan, dus is het specialistisch werk, dat nauwkeurig en netjes moet worden uitgevoerd. Grondwerkers en machinisten moeten weten wat en hoe ze hun werk moeten doen en aan welke eisen dit moet voldoen.’

Zware kabels
Het project kent enkele mooie uitdagingen, vindt Martjan. ‘Wij leggen, voor onze begrippen, zware kabels aan, 1.600 mm2 Aluminium, die circa 10 kg per meter wegen. Al leggen wij als Van Vulpen deze kabels steeds vaker aan. Dat is best lastig manoeuvreren Omdat het tracé een aantal bochten bevat, zetten wij kabelhondjes in om de kabels de bocht te laten maken. Dat verloopt soepel.  Ook zijn er enkele diepe passages, waar wij sleuven moeten graven. Wij gaan bijvoorbeeld zo’n drie meter diep onder bestaande kabels en leidingen door, zoals een hogedrukgasleiding van 60 bar en een waterleiding die cruciaal zijn in deze industriële omgeving. Om de leidingen niet te verstoren, gebruiken wij grondzuigwagens om de grond voorzichtig weg te graven.’

Op elkaar ingespeeld
De werkzaamheden begonnen in september en moeten voor het volgende broedseizoen zijn voltooid. ‘In onze planning gaan wij ervan uit dat wij zoveel mogelijk met dezelfde mensen werken. De graaf- en kabeltrekploegen werken achttien weken op locatie en vertrekken dan weer. Dit geldt ook voor de kabelleverancier die de moffen maakt. Omdat onze medewerkers lang op dit project werkzaam zijn, blijven zij in het ritme en op elkaar ingespeeld. Dit zorgt voor een hoge kwaliteit en een korte doorlooptijd. Wij gaan ervoor om onze planning halen. Bovendien, ook voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering vinden wij het belangrijk dat onze ploegen in een aaneengesloten periode werken. Alles verloopt tot nu volgens planning en wij hebben onszelf als doel gesteld om al voor de Kerst klaar te zijn. Dan lopen wij geen risico op vertraging door eventuele winterse omstandigheden in de eerste weken van 2022.’

lees meer
Lees minder
Het havengebied is groot en complex en een fascinerende omgeving om te werken