Van Vulpen opnieuw genomineerd voor NSTT No-Dig Award

Met het project ‘Weg van de snelweg’ is Van Vulpen genomineerd voor de NSTT No-Dig Award 2021. Deze wordt jaarlijks toegekend aan één of meer organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. In 2019 won Van Vulpen, samen met Denys en Vattenfall, ook al de NSTT No-Dig Award voor HDD-boringen onder de Amsterdamse stadsdelen Nieuw West en Zuid.

Het project ‘Weg van de Snelweg’ bevond zich letterlijk langs de A27. Om de doorstroming tussen knooppunt Hooipolder en Houten te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat deze rijksweg over een lengte van 46 kilometer. Hierdoor moest de drinkwatertransportleiding van Oasen aan de kant. Op ongeveer zeventig meter afstand van de A27 legde Van Vulpen de nieuwe drinkwatertransportleiding aan. 

Het gehele tracé, met een lengte van 5,7 kilometer, is uitgevoerd met HDD-boringen. De eerste drie waren 1,1 kilometer lang, de vierde had een lengte van 2,3 kilometer onder Natura 2000-gebied ‘De Zouweboezem’ door. Dankzij de elektrische en sleufloze uitvoering was de omgevingshinder minimaal voor perceeleigenaren, bedrijven en de natuur. Gedurende de werkzaamheden bleef bij alle omwonenden schoon drinkwater uit de kraan komen. Het project ‘Weg van de Snelweg’ is eind maart 2021 voltooid.

Uitreiking
Met deze succesvolle aansluiting op het bestaande leidingnet tonen Van Vulpen en Oasen aan dat gestuurde boringen met elektrische boormachines in de wereld van sleufloze technieken definitief hun intrede hebben gedaan.  De uitreiking van de NSTT No-Dig Award 2021 vindt plaats op 30 of 31 maart 2022.