Veiligheidsladder trede 4

Onder het motto ‘Veiligheid zit tussen de oren’ is ook dit jaar de externe audit van de Veiligheidsladder uitgevoerd. De auditoren en onze collega’s voerden vele dialogen. Beleid en procedures is één, maar belangrijker nog… hoe beleven wij veiligheid zelf en hoe bewegen we ons daardoor binnen het ‘veiligheidsklimaat’ van Van Vulpen?

Het antwoord op die vragen werd duidelijk gegeven door een forse stijging van onze scores op trede 4. Een prachtig resultaat waar wij met elkaar trots op zijn en dat ons groeiende veiligheidsbewustzijn bevestigt. “Aan de kleinste dingen kun je zien dat veiligheid intrinsiek* wordt beleefd bij Van Vulpen.” Zo luidde één van de uitspraken van de auditor. “Een automobilist die tussendoor wordt geholpen, zodat hij niet tegen een varkensrug rijdt… een PBT** die vanuit de ploeg zelf wordt aangevuld met risico’s… onbewuste lichaamstaal, waardoor je kunt zien dat iemand zich ongemakkelijk voelt bij onveilig gedrag. Net dat stapje extra, waardoor je kunt zien dat er sprake is van een gezonde veiligheidscultuur.”

Niet alleen nemen wij de verantwoordelijkheid binnen onze eigen projectkaders, wij voeren ook de dialoog over veiligheid met onze ketenpartners. Gesprekken met opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en concullega’s horen hierbij. ‘Wij zijn samen verantwoordelijk’ is één van ónze veiligheidswaarden, maar ook één van de essenties van de veiligheidsladder.

Een veiligheidscultuur is ‘nooit af’
Met elkaar streven wij continu naar een betere veiligheid in alle gelederen van de organisatie. Dat gaat niet vanzelf… Van Vulpen is al sinds 2014 gecertificeerd voor de Veiligheidsladder en behaalde - na zes jaar hard werken - trede 4 (bedrijfsbreed). Veranderen, en daarmee in dit geval verbeteren, kost tijd. Ook dit jaar hebben we mooie adviezen voor groei gekregen en daar zijn we de auditors weer dankbaar voor!

Complimenten

  1. Open cultuur, kwetsbare opstelling.
  2. Continu op zoek naar veilige oplossingen, niet altijd de eenvoudigste weg kiezen.
  3. Steeds meer in dialoog met opdrachtgevers over veiligheid.
  4. PBT** wordt goed toegepast en draagt bij aan veiligheid op het project.

Verbetermogelijkheden

  1. Jezelf beter leren kennen als organisatie: Waarom gaan dingen goed?
  2. Genomen maatregelen beter evalueren: Wat is de effectiviteit ervan?
  3. Blijf letten op laaghangend fruit, zoals orde, netheid en struikelgevaar op de werkplek.
  4. Kun je opdrachtgevers classificeren op V&G-niveau? Waar richt je je op?

Onze ambitie om te groeien op trede 4 van de Veiligheidsladder vraagt een verdere ontwikkeling van onze (veiligheids)cultuur, oftewel de ‘zachte’ kant van ons veiligheidsmanagementsysteem. Bewustwording, houding en gedrag zijn daarbij de belangrijkste aspecten. Om op deze punten vooruitgang te boeken, hebben wij binnen Van Vulpen meer capaciteit, toewijding en kunde nodig. Met dat doel hebben wij inmiddels een kwaliteitsinjectie toegediend aan onze afdeling KVGM, door de aanstelling van twee nieuwe medewerkers: Bram Zoeteman als nieuw afdelingshoofd en Jos van Kuijck als eerste veiligheidsmedewerker. Bram en Jos zijn inmiddels vol passie en enthousiasme begonnen om aan deze missie en doelstellingen vorm te geven.        

* als iets uit jezelf komt, innerlijke waarde
** Project Bijzonderheden Tekening