Aanleg waterleiding SAMEN
met Brabant Water

Het waterleidingnet in Noord-Brabant moet constant worden aangepast aan de veranderende vraag. Daarom vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in diverse Brabantse gemeenten, zoals Veldhoven. Om in hoog tempo met de aannemer tot een realiseerbaar ontwerp te komen, koos Brabant Water voor een bouwteamconstructie waarop Van Vulpen winnend heeft ingeschreven. 

Een grotere capaciteit is nodig, omdat ASML, één van de grote bedrijven in Veldhoven, een grote vraag naar water heeft. Daardoor daalt regelmatig de waterdruk, wat leidt tot overlast voor de omgeving. Jos Kienhuis, projectleider vanaf verwerving tot oplevering, legt uit: ‘Brabant Water heeft in het verleden niet vaak projecten via een bouwteam constructie uitgevoerd. Als Van Vulpen zetten wij in het bouwteam onze eigen engineers en uitvoerder in.’

Hoog werktempo
Omdat haast is geboden, vraagt Brabant Water om een hoog werktempo. ‘Dankzij de bouwteamconstructie kán dat ook, omdat wij als uitvoerende partij advies kunnen geven op de operatie. Bij de start van het bouwteam was de vergunning al aangevraagd en stond het tracé met een lengte van 3 km vast. Door de vele obstakels in het tracé was boren de meest voor de hand liggende oplossing. Bovendien ontzien we daarmee drukke wegen tussen Veldhoven en Eindhoven.’

Goede voorbereiding
In totaal gaat het om vijf HDD’s. Van belang was om de hele operatie goed voor te bereiden, zowel logistiek en verkeerstechnisch als met oog op de impact op de omgeving. ‘Daarom hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor het uitleggen van leidingstrengen over een weg, zonder het verkeer teveel te hinderen. Weggebruikers kunnen van de weg gebruik maken, onder de leidingstreng door en begeleid door verkeersregelaars. Door deze succesvolle samenwerking in bouwteamverband zijn de werkzaamheden op tijd gestart.’