boringen Tilburg-Noord
in volle gang

BORINGEN IN TILBURG-NOORD IN VOLLE GANG

TenneT vervangt de huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen verdeelstations Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Aannemerscombinatie NRG voert deze werkzaamheden in opdracht van TenneT uit.

Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg-Noord en Best heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. Deze verbinding is bovendien verouderd en er is groot onderhoud aan de masten nodig. Doordat de verbindingen ondergronds gaan, verdwijnen in totaal 110 hoogspanningsmasten over een lengte van 32 km. 

2023
De werkzaamheden voor de ondergrondse verbindingen zijn gestart in het voorjaar van 2021 en de uitvoering startte in het najaar. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2023 klaar zijn. Om de nieuwe verbinding aan te kunnen sluiten, moeten de stations worden aangepast. Daarna kunnen de masten worden verwijderd.

lees meer
Lees minder
Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe.