Ophogen verzakte wijk
De Akkers in Schiedam

Ophogen verzakte wijk De Akkers in Schiedam

Door het verzakken van de grond en het ophogen van de wijk De Akkers in Schiedam moeten alle kabels en leidingen worden vervangen of verlegd. Opdrachtgevers zijn Stedin, voor de gasleidingen en de elektrakabels, en Evides, voor de drinkwaterleidingen. Van Vulpen werkt voor dit project nauw samen met de gemeente, de civiele aannemer Van Gelder, woningbouwvereniging Woonplus en bewoners. 

In De Akkers worden niet alleen de straten en stoepen opgehoogd, dat geldt ook voor de riolering, bestrating en beplanting in de voortuinen. Van Vulpen kreeg de opdracht om de wijk van nieuwe gas- en waterleidingen en elektrakabels te voorzien. Hierdoor blijft de levering van energie en water gewaarborgd, evenals de veiligheid van de bewoners en de omgeving. 

Zestien faseringen
De gemeente heeft het project onderverdeeld in zestien faseringen om de overlast te minimaliseren. Elke fasering omvat dezelfde volgorde van werkzaamheden. Uitvoerder Eric Bullee: ‘Eerst leggen wij noodleidingen voor gas en water aan en sluiten de woningen daar op aan. Vervolgens verwijderen wij de oude leidingen, waarna Van Gelder de riolering vervangt en de wijk ophoogt. Tot slot leggen wij de definitieve kabels en leidingen aan, sluiten wij de woningen aan op het nieuwe net en wordt de noodleiding weer verwijderd.’

Piepschuim
Voor het ophogen van de wijk gebruikt aannemer Van Gelder materialen van EPS (piepschuim). ‘Omdat dat lichter is dan zand worden toekomstige verzakkingen beperkt. Nadat de straat is uitgegraven, wordt eerst de riolering gelegd. Vervolgens wordt de bodem bedekt met een laag EPS van ongeveer een halve meter dik. Daarbovenop komt een zandlaag om het lichte materiaal op zijn plek te houden. Met het opnieuw aanbrengen van het straatwerk rondt Van Gelder elke fasering af.’ 

Inventief zijn
De werkzaamheden zijn in augustus 2021 gestart en duren ongeveer twee jaar. Het is een omvangrijk project met een uitdagende planning. ‘Dit project vraagt om een continue afstemming met de aannemer. Vooral in de beginfase liepen de rioleringswerkzaamheden in sommige faseringen achter bij de planning en konden wij niet direct aan ons deel beginnen. Door inventief te zijn, extra capaciteit in te zetten en dus met dubbele snelheid te werken, lopen wij inmiddels volledig in lijn met de planning.

Veiligheid
‘‘Als Van Vulpen bevinden wij ons op trede 4 van de Veiligheidsladder. Eén van de eisen is innovatief en inventief zaken kunnen oplossen. Om bijvoorbeeld de veiligheid van de bewoners te garanderen, hebben wij leidingen overdag gelegd en dezelfde middag nog de sleuf opgevuld en alles opgeruimd. Door zo snel en veilig te werken, kunnen bewoners niet vanuit hun huis of tuin in de sleuf terechtkomen.’
Overigens is Van Vulpen tegelijkertijd gestart in de Schiedamse Ambachtenbuurt en Svaedal, de zogenaamde Zweedse buurt in Schiedam. Het principe is hetzelfde, namelijk het gebruik van lichte materialen voor de ophoging, maar de werkwijze verschilt op sommige onderdelen.

lees meer
Lees minder
Door zo snel en veilig te werken, kunnen bewoners niet vanuit hun huis of tuin in de sleuf terechtkomen.