Tranche 3 brengt
Van Vulpen in Brummen

Tranche 3 brengt Van
Vulpen in Brummen

In opdracht van Vitens en Liander voert Van Vulpen, in de omgeving van Arnhem en Nijmegen, het project Tranche 3 uit. ‘In elf gemeentes, van Nijmegen tot Ede en van Eerbeek tot Aalten, vervangen wij 30 kilometer asbestcement- en gietijzeren water- en gasleidingen. Ook zetten wij zo’n 1.400 huisaansluitingen voor gas en water over en saneren hetzelfde aantal. Op dit moment zijn wij in Brummen aan het werk,’ zegt projectleider Erik Berndsen.

De aanleiding voor alle saneringen was een grote water- en gasstoring in 2014. Hierdoor hadden honderden mensen dagenlang geen gas. Om herhaling te voorkomen, vervangen Vitens en Liander tegelijkertijd de meest risicovolle gas- en waterleidingen over een totale lengte van circa 200 km. Door samen te werken, minimaliseren Vitens en Liander de effecten op de ondergrondse infra en de overlast voor de omgeving. 

Nieuwe opdrachtgever, onbekend terrein

Tranche 3 startte direct na de bouwvak 2020 en is volgens planning eind 2023 klaar. ‘Het project is voor Van Vulpen een mooie uitdaging,’ legt Erik Berndsen uit. ‘Tranche 3 is  een UAV-contract, maar bevat het ook UAV-GC-componenten. ‘Doordat opdrachtgevers opschuiven in de keten, ligt de verantwoordelijkheid vaker bij ons als aannemer. Naast het Projectmanagementplan, het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp hebben we per gemeente een BLVC-plan opgesteld. Dat laatste was voor ons best bijzonder, ook al hebben we het vaker gedaan. In het plan staan maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken met oog op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.’  

Papierfabrieken

Op het grondgebied van Brummen bijvoorbeeld staan diverse papierfabrieken en in de bodem liggen veel middenspanningkabels. Ook liggen meerdere leidingen op erfgrenzen. Bij het saneren kan je de hele tuin vrijmaken of alles laten staan en de oude leidingen op een veilige manier verwijderen met ondersteuningsconstructies. 

lees meer

Dat is lastig en brengt risico’s met zich mee, zoals schade aan tuinmuurtjes en beplanting.’ Daarnaast vormen de lichtmasten een uitdaging. De aanvraagprocedure voor het strijken van lichtmasten duurt zo lang, dat dit niet werkbaar is. Daarom hebben we een ondersteuningsconstructie ontwikkeld, waarmee we masten tijdelijk kunnen opvangen. Ook proberen we bevoegdheden te krijgen om zelf masten tijdelijk af te sluiten en weer aan te sluiten.’

Naast de verkeersdrukte is ook de bereikbaarheid van de fabrieken een randvoorwaarde en ook hier ligt veel middenspanning

Verkeersdrukte
Doordat de fabrieken allemaal staan langs de Coldenhovenseweg, dwars door Brummen, is de verkeersdruk groot met veel vrachtverkeer. ‘Elke dag zorgen vier verkeersregelaars voor een goede doorstroming en veiligheid. Mede door onze werkzaamheden, en de gesprekken daarover, is de onveiligheid van de weg hoger op de gemeentelijke en provinciale agenda komen te staan.’ Naast de verkeersdrukte is ook de bereikbaarheid van de fabrieken een randvoorwaarde en ook hier ligt veel middenspanning. ‘We hebben contact met onze opdrachtgevers Liander en Vitens en met gemeente en provincie om samen naar veilige en verantwoorde uitvoeringmethoden te zoeken.’