Van ‘slinger’
NAAR een RECHTE LIJN

Van ‘slinger’ naar een rechte lijn

Als voorbereiding voor civiele reconstructiewerkzaamheden werkt Van Vulpen sinds twee jaar in de Waalhaven aan het verleggen van kabels en leidingen. Na een openbare aanbesteding kreeg Van Vulpen de opdracht van Evides voor het verleggen van een stalen DN1000-drinkwater transportleiding om ruimte te maken voor een betonnen rioolleiding. Deze wordt door gemeentewerken Rotterdam aangelegd.

In de Waalhaven Zuidzijde wordt al enige tijd gewerkt aan een grootschalige onder- en bovengrondse reconstructie. Daarbij is een knelpunt ontstaan tussen het nieuw aan te leggen Ø1.250 mm betonnen rioolleiding en een Ø1.022 mm stalen drinkwatertransportleiding uit 1957. Deze maakt, ter hoogte van de secundaire weg Waalhaven-Zuidzijde, een slingerbeweging. Projectleider Martjan de Bijl: ‘Door een voormalige havenspoorlijn ter plekke beweegt de waterleiding zich met haakse bochten eerst naar het zuiden en daarna naar het noorden. Omdat deze bochten de aanleg van de rioolleiding onmogelijk maakten, moesten de leidingdelen in deze ‘slinger’ worden verwijderd. Daarna kan de betonnen rioolleiding in een ‘rechte’ lijn worden gelegd. Dat maakt het nieuwe betonriool toekomstbestendig en goed te beheren.’

Door een voormalige havenspoorlijn ter plekke beweegt de waterleiding zich met haakse bochten eerst naar het zuiden en daarna naar het noorden

Telekranen
De leiding, met een lengte circa 75 meter, is in open ontgraving aangelegd. Daarvoor is de leiding op de kant samengesteld en getest en in zijn geheel in de sleuf gehesen met vier telekranen. ‘Omdat wij hiervoor de hoofdrijbaan moesten afsluiten en de verkeersoverlast te minimaliseren, is dit op een zaterdagochtend uitgevoerd. Door de fasering kon de leiding uiteindelijk circa anderhalve week eerder in bedrijf worden genomen dan gepland en hebben wij de leidingdelen vervangen door nieuwe stalen leidingdelen. De leiding is in één keer goed en bacteriologisch betrouwbaar aan Evides opgeleverd. Het project is in goede en soepele onderlinge samenwerking tussen Evides en Van Vulpen uitgevoerd. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kijken tevreden terug