Column

Van Vulpen voortrekker met verduurzaming

 Arjan de Nijs

Algemeen Directeur

Van Vulpen voortrekker met verduurzaming 

Column - Arjan de Nijs

Op deze plek neem ik u graag mee in onze initiatieven om steeds duurzamer te ondernemen. Dat doen wij niet alleen omdat opdrachtgevers dat van ons vragen, maar vooral vanuit onze intrinsieke motivatie. In lijn met ons strategisch duurzaamheidsprogramma werken wij van groot naar klein. Eerst hebben wij onze gebouwen verduurzaamd en het brandstofverbruik van boormachines omlaag gebracht. De volgende stap is de CO2-uitstoot van de wagens en het werkmaterieel.

Met de fossielvrije diesel HVO100 (in deze In Zicht lees je er alles over) bereiken wij een forse reductie van CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. Op de lange termijn denken we nu al na over elektrificatie van auto’s en vrachtauto’s en/of de introductie van waterstof.

 Maar verduurzaming gaat om meer. In afvalscheiding bijvoorbeeld doen we al veel, ook op projectlocaties. De komende jaren willen wij helpen de afvalstroom in de hele keten te verminderen. Om bijvoorbeeld de hoeveelheid verpakkingen te verminderen, denken wij na over herbruikbare boxen.

 Wij willen proactief verduurzamen, anderen in beweging brengen en tempo brengen in de verduurzaming van de gehele keten.  Overigens, dat wij proactief anticiperen op wettelijke verplichtingen bewijzen wij al jaren. Al tien jaar hebben wij een helmplicht en meten wij digitaal in.

Ook met de aanschaf van elektrische boormachines lopen wij op anderen voor. En met de pilot ‘Afsluiten…, tenzij!’ spelen wij een belangrijke voortrekkersrol om de veiligheid op het werk te vergroten. Tot slot, duurzaamheid betrekken wij ook op onze medewerkers.

Onder ons bekende motto ‘Wij zijn Van Vulpen’ steken wij veel energie en geld in passende reïntegratietrajecten, een fijn werkklimaat, ergonomische kantoren en werklocaties, sportactiviteiten en sportfaciliteiten. Verduurzaming van groot naar klein.

Veel leesplezier gewenst!