BETONNEN BONNA-BUIS
VERVANGEN DOOR STALEN DRINKWATERLEIDING  

Betonnen Bonna-buis vervangen door stalen drinkwaterleiding  

In de gemeente Kapelle heeft Van Vulpen in oktober en november een staalbewapende, betonnen watertransportleiding DN 500 Bonna-buis uit 1953 vervangen door een gecementeerde DN 600 stalen drinkwaterleiding. Dit als onderdeel van de plannen van de gemeente om de riolering in de plaatselijke Stationsstraat te vervangen en uit te breiden naar een gescheiden stelsel én het straatwerk te vernieuwen.   

Nadat de gemeente aan Evides heeft gevraagd om de huidige leiding te vervangen, heeft Evides de plannen voorbereid. Vervolgens kreeg Van Vulpen via een aanbesteding de opdracht van Evides voor alle werkzaamheden.

Asbest
De Bonna-leiding bevat mof- en spieverbindingen die met lood- en/of striktouwverbindingen zijn afgedicht. Projectleider Eric Bullee: ‘Deze verbindingen kunnen een afdichting bevatten, waarin asbest is verwerkt. 

Om dit te beoordelen, te bemonsteren en af te voeren, werken wij nauw samen met BRL-7000 erkende partijen. De coördinatie en planning van deze werkzaamheden nemen wij voor onze rekening.’

Zettingen in ondergrond
Mof-verbindingen zijn bovendien gevoelig voor zettingen. ‘In eerste instantie wilde de gemeente Kapelle de bestaande waterleiding in tact laten door een grondkerende constructie aan te leggen. Maar daarmee zou, volgens Evides, nog steeds het risico van lekkages blijven bestaan.’ De Stationsstraat is een smalle straat langs de spoorlijn. ‘Door de graafwerkzaamheden en het rijden met zwaar materieel tijdens de reconstructiewerkzaamheden waren zettingen in de ondergrond onvermijdelijk. Daardoor kon een ongestoorde ligging van de transportleiding niet worden gegarandeerd. Dat was een goede reden om de drinkwatertransportleiding - over een lengte van circa 270 meter - te vervangen door een stalen buis.’ Nadat Van Vulpen de nieuwe transportleiding heeft gelegd en in bedrijf genomen, is de oude bestaande betonnen leiding verwijderd. In week 49 is de civiele aannemer gestart met de rioleringswerkzaamheden, waarna het straatwerk wordt vernieuwd. 

‘Een gebruikelijke ploeg bestaat uit vier mensen, maar op dit project bestaat elke ploeg uit twee of drie mensen. Wij zetten dus steeds tien man tegelijk in en daardoor werken wij snel. Op deze manier kunnen wij per week wij zo’n honderd meter halen. Zo beperken wij de overlast voor de omwonenden en daarmee kunnen wij ons onderscheiden.’

Veel afstemming
Voor Van Vulpen is dit een mooi en uitdagend project dat veel afstemming vraagt tussen de stakeholders Stedin, Oasen, gemeente, civiele aannemer en bewoners. ‘Van tevoren hebben wij de bewoners per brief vanzelfsprekend uitgebreid geïnformeerd. Onze voorman Jaap Klijn heeft wekelijks contact met de stakeholders en de bewoners kunnen altijd bij hem terecht.’

Lees minder

Nadat Van Vulpen de nieuwe transportleiding heeft gelegd en in bedrijf genomen, is de oude bestaande betonnen leiding verwijderd.