Samenwerking rode draad in 
Raamovereenkomsten Stedin, Dunea en Oasen  

Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, gaan Stedin, Dunea en Oasen intensiever en multidisciplinair samenwerken bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen. Onder de nieuwe naam Infra Stedin Dunea Oasen ondertekenden zij op 19 oktober twee Raamovereenkomsten met vier aannemers: Van Vulpen, Baas, Quint & Van Ginkel en Visser Smit & Hanab.  

 ‘Samenwerking was een belangrijk gunningscriterium bij de aanbesteding,’ zegt Alain Maasdam. Vanuit zijn rol als commercieel directeur was hij tenderleider binnen deze aanbesteding. ‘Om dat goed voor te bereiden, spraken Stedin, Dunea en Oasen al voor de aanbesteding met ons en de andere drie aannemers over onze visie op samenwerking. Die input hebben zij verwerkt in een visie op partnership en samenwerking waar iedereen zich aan moet houden.’ 

Klant- en netgedreven gedeelte
De twee Raamovereenkomsten betreffen twee percelen met elk twee gebieden. De vier aannemers nemen soms individueel, soms gezamenlijk gebieden voor hun rekening. Het perceel van Oasen omvat de gebieden ‘Boven de Lek’ (aannemer Baas) en ‘Onder de Lek’ (Van Vulpen). ‘Als enige aannemer in dat gebied voeren wij daar alle werkzaamheden uit, dus zowel het klantgedreven deel, de huisaansluitingen, als het netgedreven deel.’ Het perceel van Dunea omvat Den Haag en omgeving. ‘Omdat dit grote gebieden zijn, heeft Stedin de werkzaamheden verdeeld. Van Vulpen is in Den Haag en omgeving verantwoordelijk voor het klantgedreven deel, Baas is dat in Zoetermeer en omgeving. In beide gebieden verzorgen we met z’n vieren gezamenlijk het netgedreven gedeelte.

Gelijkwaardige verhouding
De twee Raamovereenkomsten passen in de trend dat opdrachtgevers schuiven in de keten en meer werk neerleggen bij de aannemers. ‘Steeds meer opdrachtgevers beseffen dat een gelijkwaardige verhouding en partnerships met opdrachtnemers van groot belang is. Als aannemers hebben wij meer verantwoordelijkheid gekregen voor ontwerp, voorbereiding en planning van projecten. Dat kan alleen op basis van vertrouwen, transparantie, solidariteit en kwetsbaar leiderschap. Dat wordt ook wel ‘eerlijk werk voor eerlijk geld’ genoemd.’ De vier aannemers schuiven elkaars belangen opzij, richten zich op het gezamenlijke belang en stemmen hun werkwijzen zoveel mogelijk op elkaar af.  ‘Zo bepalen we wie welke werkzaamheden uitvoert, stemmen we onze planningen af op de beschikbare capaciteit en laten we onze ICT-systemen goed met elkaar communiceren.’ De intensieve samenwerking wordt vormgegeven door gezamenlijke trainingen en de inzet van samenwerkingscoaches. Van Vulpen en de drie collega-aannemers zijn op dit moment bezig met de implementatie en transitie. Eind februari, begin maart gaan zij daadwerkelijk aan de slag.