AANLEG
ELEKTRICITEITSKABELS
ONDER SLOEHAVEN VLISSINGEN

In opdracht van netbeheerder Enduris trekt Van Vulpen nieuwe elektriciteitskabels onder de Sloehaven in Vlissingen. Daarmee worden het zon-op-dak project van Verbrugge en het windpark St. Joosland aangesloten op het elektriciteitsnet. De twee projecten leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken. 

Beide projecten worden in 2022 opgeleverd en leveren een grote bijdrage aan de doelstellingen van de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES): 7% zonne-energie en 16% windenergie in 2030. Het zonnepark wordt geplaatst op de daken van Verbrugge Terminals en wordt met 140.000 panelen het grootste zonnedak van Nederland. Verbrugge verhuurt zijn daken aan KiesZon. De vijf turbines van windpark St. Joosland, op het terrein van C.RO Ports, leveren groene stroom aan 20.000 huishoudens. 

Bundels van twaalf buizen
Voor Van Vulpen is dit een bijzonder project, stelt projectleider Tim van Sleeuwen. ‘De aanleg bestaat uit twee horizontaal gestuurde boringen over 1.450 meter door. Deze liggen naast elkaar, op een diepte van 50 meter. Diep genoeg, mocht de haven ooit worden verdiept. In deze boringen brengen wij twee bundels van twaalf buizen aan. Uniek is de diameter van de buizen, namelijk slechts 140 mm. Die zijn kwetsbaar en dus gaan wij voorzichtig te werk.’ 

Continu in gesprek
De projectleider vindt het mooi om te zien dat wat in de tender is bedacht, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. ‘Wij werken hierin nauw samen met DNWG. Dit is de serviceprovider van Enduris, de netbeheerder van Zeeland. Beide zijn onderdeel van de Stedin Groep. Ook zijn wij continu in gesprek met stakeholders, zoals Verbrugge, C.RO Ports en het waterschap.’

Verdeelstation
De boringen lopen naar een al bestaand verdeelstation op het oude terrein van Thermphos. Dit zou eigenlijk worden gesloopt, maar er staat nog een goede industriële schakelinstallatie in. De kabels worden eerst in de boring getrokken en vervolgens wordt het tracé verder gegraven. De verwachting is dat begin 2022 de eerste groene stroom door de kabels vloeit.

De twee projecten leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken. 
COMBIWERKZAAMHEDEN IN WASPIK

In diverse Brabantse gemeenten zijn Enexis en Brabant Water bezig met het vernieuwen van de gas- en waterleidingen. Deze gecombineerde werkzaamheden voert Van Vulpen onder andere uit in het dorp Waspik, een combitracé van anderhalve kilometer waterleidingen en een halve kilometer gasleidingen. ‘Wij vervangen stalen en asbestcement hoofdleidingen door PVC. Ook vernieuwen wij de aansluitingen bij een aantal woningen,’ zegt uitvoerder Erik Oostveen.

Het project is een voorbeeld van de goede samenwerking tussen Van Vulpen, Enexis en Brabant Water en wordt uitgevoerd onder het Synfracontract. De combiwerkzaamheden in Waspik vinden plaats in onder andere de Schotse Hooglanderstraat, een drukke, doorgaande weg tussen Waspik en Waspik-zuid. Om de overlast voor omwonenden en passanten te beperken, zijn meerdere verkeersmaatregelen uitgeprobeerd. Erik: ‘Omdat deze straat de enige toegang tot het dorp is, was afsluiten geen optie. Nadat bleek dat afzettingen en verkeerslichten niet genoeg waren om het wegverkeer veilig te reguleren, kozen wij voor een combinatie van verkeerslichten in de nacht en verkeersregelaars overdag. Op het moment dat wij op een derde van de Schotse Hooglanderstraat waren, kwamen wij de eerste zijstraat tegen. Vanaf daar konden wij de weg afsluiten en het verkeer omleiden.’ 

Opslaglocatie
Over de opslaglocatie ontstonden in het begin discussies met omwonenden. ‘Deze was gepland op een openbaar parkeerterrein naast de voetbalvereniging. Doordat er iets is misgegaan in de communicatie waren bewoners niet goed op de hoogte en ontstonden enkele klachten. Wij hebben  de opslag verhuisd naar een andere locatie, een braakliggend terrein van de gemeente. Omdat dit terrein grenst aan woningen ondervonden ook daar omwonenden overlast, met name in de vroege ochtend door geluidshinder van de rijplaten. Als maatregel hebben we rubberen flappen onder de rijplaten gelegd, maar dat hielp onvoldoende. In goed overleg met de bewoners mochten wij vervolgens ’s ochtends vroeg gebruikmaken van hun oprit. Daarmee was de geluidsoverlast verleden tijd. Een mooi voorbeeld van hoe wij ons flexibel opstellen, ons aanpassen aan de omgeving en de overlast zoveel mogelijk beperken.’ 

Van Vulpen-trein
Het Van Vulpen-team bestaat uit een graaf- en een fit-ploeg. De graafploeg graaft steeds 30 tot 40 meter open, afhankelijk van bestaande kabels en leidingen. De volgende dag zet de fitploeg de waterleiding drukloos, legt de nieuwe leiding in de sleuf en sluit deze aan. De dag erna doet de fitploeg hetzelfde met de gasleiding. ‘Tijdens deze twee dagen heeft de graafploeg de volgende 30 m gegraven en herhalen de werkzaamheden zich. Zo vormen we een trein, met de stratenmakers als laatste wagon.’ 

Veiligheid
Erik onderstreept dat veiligheid een grote rol speelt. ‘In de leidingen die wij vervangen voor Brabant Water zit hier en daar Asbestcement verwerkt. Voor het verwijderen en verwerken van deze materialen hanteren wij strikt alle voorschriften. Daarnaast dragen wij natuurlijk de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zorgen wij dat de verkeersafzettingen altijd tip-top in orde zijn en doen wij dagelijks op meerdere momenten een LMRA om te zien of alles nog klopt. Ook de werkplek controleren wij continu op orde en netheid. Om de inritten voor bewoners vrij te houden, leggen wij stalen rijplaten.’

Eikenbomen
Een andere uitdaging was de Carmelietenstraat waar veel grote eikenbomen staan. ‘Dat vraagt om aandacht tijdens het graven. Een zuigwagen om de grond weg te zuigen was de eerste optie, maar ook een prijzige. En voor een gestuurde boring was geen ruimte. Om kosten te besparen, maar toch zonder schade de bomen te passeren, gaan wij met een sleufloze techniek onder de bomen door. Met een korte stalen persing tikken wij een horizontale, stalen buis door de wortels. Daarin komt vervolgens een mantelbuis. Deze techniek gebruiken wij vaker bij het passeren van bomen. In dit geval was een ander tracé niet mogelijk. Vooral bij dit soort wijksaneringen moeten alle kabels en leidingen op dezelfde plek blijven.’ De werkzaamheden begonnen in september 2020 en zijn naar verwachting in juni klaar.