Digitaal inmeten
van huisaansluitingen

Sinds begin dit jaar meet Van Vulpen alle nieuwe en verwijderde huisaansluitingen in de provincie Utrecht digitaal in. Hiervoor zijn alle monteurs uitgerust met tablet en een GPS-inmeetsysteem, waarmee zij de exacte ligging van de kabels en leidingen inmeten. Dit maakt het verwerken van de digitale schetsen efficiënter en bovendien draagt Van Vulpen bij aan het verder terugdringen van graafschades. 

Een en ander heeft te maken met het Digitaal Samenwerking Platform (DSP), waarbij partijen zijn aangesloten die op de een of andere manier met en in de bodem actief zijn. Door steeds meer gegevens digitaal vast te leggen, van opdrachtverstrekking tot en met oplevering, werkt de kabel- en leidingbranche aan het verminderen van het papierwerk en de communicatiestromen. ‘Op veel plekken is het nog gebruikelijk om maatvoeringen van huisaansluitingen analoog, dus handmatig, te registreren, met behulp van een meetlint en een A4tje. Deze aanpak blijft nog wel even bestaan, maar er komen wel steeds meer digitale hulpmiddelen bij, zoals GPS-inmeetsystemen, zegt Mark van Noorloos.

In lijn met Wibon
Van Vulpen gebruikt al jaren digitale hulpmiddelen, maar sinds januari 2021 heeft het een vogelvlucht genomen. ‘Dat was de start van een groot raamcontract voor de provincie Utrecht,’ zegt Mark die daarvoor projectleider is. ‘In de gehele provincie passen wij deze methode toe voor alle projecten met huisaansluitingen. Tegelijkertijd zijn wij gestart voor Stedin, Vitens, Vodafone Ziggo en KPN. In de toekomst werken alle netbeheerders en aannemers met DSP.’ Door digitaal te werken, wil Van Vulpen bijdragen aan het verminderen van graafschades. ‘Dat is in lijn met de strengere wetgeving van de Wibon, de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Die eist dat ook alle ligginggegevens van huisaansluitingen worden geregistreerd, voor het geval een particulier bijvoorbeeld een tuinhekje wil plaatsen.’ 

Van Vulpen loopt voorop
Met het gebruik van DSP is Van Vulpen niet de eerste aannemer, ‘maar wij lopen wel voor met het volledig digitaal inmeten van huisaansluitingen,’ benadrukt Mark. ‘Wij leveren alle gegevens met de exacte coördinaten, nauwkeurig op de centimeter. De monteur meet de afstanden met zijn tablet en de gegevens komen automatisch in onze systemen te staan. Dat werkt efficiënt, scheelt tijd en voorkomt fouten. Ook voorkomt het discussies met opdrachtgevers over de ligging en afwijkingen in maatvoeringen. Komende zomer gaan wij ook in de provincie Noord-Brabant over op DSP.’