2020, een jaar

om niet snel te vergeten

2020 was een bijzonder jaar door corona en de grote impact op onze werkprocessen. Het was vooral een grote uitdaging om - ondanks alle beperkende maatregelen – toch met elkaar in verbinding te blijven. 

Op allerlei manieren, vooral online, hebben wij de formele en informele contacten zo goed mogelijk gefaciliteerd. Niet alleen extern met opdrachtgevers en leveranciers, maar ook intern met de eigen collega’s. ‘Juist in tijden waarin het moeilijker is om verbinding te maken, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Alleen dan doorstaan we deze lastige periode,’ zegt Remco Verkerk, hoofd P&O en KAM Van Vulpen.

Hoogtepunten
Kijkend naar andere branches heeft Van Vulpen het zo slecht nog niet gedaan. ‘Omdat wij behoren tot de groep vitale bedrijven konden wij op volle kracht doorwerken. Ondanks het moeilijke jaar hebben wij toch diverse hoogtepunten mogen beleven. Zo is onze omzet met 5% gegroeid, hebben wij trede 4 van de Veiligheidsladder behaald en zijn wij verder - door een grotere rol in voorbereidings- en ontwerpfases - opgeschoven in de keten.’ Daarnaast heeft Van Vulpen met elektrisch boormaterieel een boring van maar liefst 2.200 meter gerealiseerd, onze langste boring ooit. ‘Ook hebben wij langs de A15 in een nieuw bedrijfspand geïnvesteerd. Dit kantoor zal uiteindelijk plek bieden aan ruim honderd medewerkers. Nadat het gebouw is aangepast aan onze wensen zal vanaf deze locatie de distributie van materialen gaan plaatsvinden en worden alle werken vanaf hier gecoördineerd en voorbereid. 

Kortom….2020 was een bijzonder jaar. Een jaar om niet snel te vergeten.