TIENDE GESTUURDE BORING VOOR GLASVEZELNETWERK

Voor de aanleg van het nieuwe glasvezelnet van DELTA Fiber Netwerk is Van Vulpen onlangs gestart met de tiende gestuurde boring van dit jaar. Deze boringen zijn – in opdracht van BAM Telecom - uitgevoerd rond de Zuid-Hollandse dorpen Berkel en Rodenrijs, Hazerswoude, Zevenhuizen, Waddinxveen en Benthuizen. 

Van Vulpen en BAM Telecom werken voor dit project nauw samen, vanaf de engineering tot en met de uitvoering van de boringen. Deze zijn onderdeel van de ambities van DELTA Fiber Netwerk om grootschalige glasvezelnetwerken aan te leggen in Nederlandse plattelandsregio’s. Een grote uitdaging, want het buitengebied telt veel bomen, snelwegen en spoorbanen. Ook zijn de afstanden in het buitengebied veel groter dan in verstedelijkte gebieden. Deze tiende boring is 189 meter lang en verbindt twee wegen in Berkel en Rodenrijs door het kruisen van de tussenliggende busbaan. Omdat de busbaan op een waterkering ligt, moet deze op diepte worden gekruist. Op deze locatie zijn al meerdere boringen aanwezig, dus ligt deze boring op ongeveer 23 meter diep. Na afronding van de werkzaamheden gebruikt BAM Telecom de boring om de glasvezelverbinding door te voeren en het glasvezeltracé uit te breiden.

Van Vulpen en BAM Telecom werken
voor dit project nauw samen, vanaf de
engineering tot en met de uitvoering
van de boringen.
VERLEGGEN KABELS EN LEIDINGEN IN HISTORISCH CENTRUM
WOERDEN

Om in het centrum van Woerden een kapotte duiker te vervangen, gaat de gemeente een brug bouwen. Hierop vooruitlopend moeten belangrijke kabels en leidingen van Stedin, Vitens, KPN, Ziggo en Eurofiber worden verlegd. Van Vulpen verzorgt namens Stedin de engineering.

De werkzaamheden vinden plaats op de Oostdam, een belangrijke toegangsweg naar de vesting van de oude binnenstad, tussen het station en het Kasteel. Langs deze drukke verkeersverbinding staan veel monumentale gebouwen. Het gebied heeft bovendien een hoge archeologische waarde. Engineer Robert Derks: ‘De nieuwe kabels en leidingen worden gelegd door twee nieuwe geprofileerde zinkers met een lengte van ongeveer 15 meter. Deze liggen naast de beide weghelften en hierdoor gaan de genoemde kabels en leidingen. De zinkers leggen wij aan, samen met de civiele aannemer van de gemeente. Voor Stedin en KPN voeren wij een gestuurde bundelboring van 220 meter uit, onder waterstaatskeringen en de historische Singel door. Voor het intrekken leggen wij deze bundel in de Singel uit.’

Eén projectteam voor meerdere projecten
Tegelijkertijd wordt in de nabijheid gewerkt aan de herinrichting van wegen en fietspaden en de renovatie van de Kwakelbrug. Ook voor dit project voert Van Vulpen de nutswerkzaamheden voor Stedin, Vitens en Ziggo uit, inclusief engineering. ‘Om deze projecten voor de gemeente, de nutsbeheerders en andere belanghebbenden zo goed mogelijk te laten lopen, houden wij binnen Van Vulpen het overzicht over de projecten in één projectteam.’ Met dat doel zijn ieders werkzaamheden in beeld gebracht, inclusief alle stappen, ruimtebeslag, onmogelijkheden en oplossingen. ‘Gezamenlijk hebben wij gekozen voor werkvakken en tijdsloten voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Ook is tijdens de voorbereiding, aan de hand van een verkeersstudie, veel overlegd met belangenverenigingen. Bovendien zijn faseringen opgesteld die zijn afgestemd op de werkzaamheden van de andere projecten ...

Om de hinder voor het verkeer door heel Woerden te beperken, werkt de gemeente Woerden
intensief samen met Van Vulpen, Combi Midden en de betrokken nutspartijen.

... Om de hinder voor het verkeer door heel Woerden te beperken, werkt de gemeente Woerden intensief samen met Van Vulpen, Combi Midden en de betrokken nutspartijen. ‘Wij leveren daaraan de grootste bijdrage, met als belangrijkste doelen een veilige werkruimte en veilige doorstroming van het verkeer,’ zegt Robert. ‘Door de werkzaamheden en maatregelen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten, en zo mogelijk tegelijk te werken, houden wij de totale projectduur zo kort mogelijk.’