Van Vulpen op trede 4 van Veiligheidsladder

Van Vulpen is gecertificeerd op trede 4 van de Veiligheidsladder. In november 2020 is het gehele bedrijf hiervoor gedurende acht dagen ge-audit. Met succes! 

Van Vulpen is gecertificeerd op trede 4 van de Veiligheidsladder. In november 2020 is het gehele bedrijf hiervoor gedurende acht dagen ge-audit. Met succes! 

Veelzeggend is het commentaar van de auditoren van de KIWA. Zij complimenteerden Van Vulpen met de eigen identiteit die wij op het gebied van veiligheid hebben ontwikkeld: ‘Bij Van Vulpen werken de medewerkers veilig, omdat zij dit zelf belangrijk vinden en niet omdat dit van de opdrachtgever of leidinggevende moet.

’ Met deze volgende stap op de Veiligheidsladder onderstrepen wij dat wij proactief handelen om veilig te werken, zowel op het kantoor als op de projectlocatie. Dat begint al in de voorbereiding via onder andere risicosessies en het signaleren van projectspecifieke risico’s. Veiligheid vormt ook de rode draad tijdens de uitvoering en eindigt pas na oplevering. Als Van Vulpen-team doen wij er alles aan om door te groeien. Stilstand is achteruitgang.

4. Wij geven elkaar complimenten

Wij zijn vakmensen, we zijn professioneel en werken veilig. Door elkaar complimenten te geven stimuleren we dit.

5. Wij controleren voor we acteren

De eerste stap die we zetten voor we aan het werk gaan, is controleren of dit veilig kan. Eerst controleren, dan pas acteren!

De big five

1. Wij melden om te leren

De meldingen hebben Van Vulpen al heel veel opgeleverd. Door onveilige situaties te melden kunnen we deze in de toekomst voorkomen.

2. Wij zijn samen verantwoordelijk

Veilig werken is iets wat we samen doen. Het aanspreken van een collega die onveilig handelt, is hierbij van groot belang.

3. Wij durven door te vragen

Vraag door! Wat is de reden dat iemand onveilig gedrag vertoont? Of andersom, waarom is het veiliger als ik het op deze manier doe?